Situatii financiare


Situatii financiare 2013 Download
Raport audit 2013 Download
Situatii financiare 2014 Download
Raport audit 2014 Download
Raportare contabila semestriala la 30 iunie 2015 Download
Raport audit financiar situatii financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2015 Download
Situatii financiare 2015 Download
Situatii financiare 2016 Download
Raport audit financiar situatii financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2016 Download
Situatii financiare 30.06.2017 Download
Raportul Administratorilor 2016 Download
Raportul administratorilor 31 dec 2017 Download
Bilant 2017 Download
Raportul auditorului independent 31 dec 2017 Download
Bilant semestrial S1 2018 Download
Bilant 2018 Download
Bilant semestrial 30 06 2019 Download
Raportul administratorilor 2018 Download
Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare 2018 Download
Raportul Comitetului de audit pe anul 2018 Download
Situatii financiare anuale 2019 Download
Raportul comitetului de nominalizare si remunerare 2019 Download
Raportul_anual_al_comitetului_de_audit_2019 Download
Raportul_auditorului_independent_2019 Download
RAPORTUL_ADMINISTRATORILOR_ANUL2019 Download
Bilant semestrial 30 06 2020 Download
Situatii financiare anuale 2020 Download
Raportul comitetului de nominalizare si remunerare 2020 Download
Raportul comitetului de audit pe anul 2020 Download
Raportul auditorului independent 2020 Download
Raportul administratorilor pe anul 2020 Download
Bilant semestrial 30 06 2021 Download
Situatii financiare anuale 2021 Download
Raportul comitetului de nominalizare si remunerare 2021 Download
Raportul comitetului de audit pe anul 2021 Download
Raportul auditorului independent 2021 Download
Raportul administratorilor pe anul 2021 Download
Raportare Semestriala 2022 Download
Situatii financiare anuale 2022 Download
Raportul anual cu privire la remunerarea administratorilor in anul 2022 Download
Raportul comitetului de audit pe anul 2022 Download
Raportul auditorului independent pe anul 2022 Download
Raportul administratorilor pe anul 2022 Download