Legislatie


Hotarari ale Consiliului Local Oradea


Aviz privind stabilirea tarifelor Download
Hotararea Consiliului Local privind aprobarea pretului de livrare a energiei termice pentru municipiul Oradea si comuna Sanmartin, incepand cu 01.01.2015 Download
Hotarea Consiliului Local al municipiului Oradea privind desemnarea candidatilor pentru functiile de membri ai CA la SC Termoficare Download
Hotarea Consiliului Local ala comunei Sanmartin privind desemnarea candidatilor pentru functiile de membri ai CA la SC Termoficare Download
Politica si criteriile de remunerare pentru anul 2014 Download
Procedura de recrutare a membrilor consiliului de administratie Download
Hotararea Consiliului Local privind aprobarea pretului de livrare a energiei termice pentru municipiul Oradea si comuna Sanmartin, incepand cu 01.07.2016 Download
Hotararea 137/15 feb 2018 Download
Hotararea 137/15 feb 2018 Anexa nr 1 Download
Hotararea 137/15 feb 2018 Anexa Regulament Download


Legislatie


Ordinul M.L.P.A.T. nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici Download
Normativ-cadru privind contorizarea apei si energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici Download
H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice Download
Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice Download
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Download
Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor Download
Ordinul A.N.R.S.C. nr.343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda Download
Norma tehnica la Ordin ANRSC nr. 343/2010 Download
O.U.G. nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie Download
O.G. nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei Download
OUG nr.70/2011 Download
Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 Download
H.G. nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica Download
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica Download
Ordinul A.N.R.S.C. nr.255/2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 233/2004 (Anexa 3) Download
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice (doar Anexa 1 si Anexa 2) Download
Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termica in imobile de tip condominiu, din anul 2004 Download
Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica Download
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata la 23.07.2010 Download
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica Download
Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica Download
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice Download
Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Download
O.G. nr. 22/2002, privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii Download
Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei Download
Legea nr. 325/2006, legea serviciului public de alimentatie cu energie termica Download
Legea nr. 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Download
O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si Norma metodologica de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 Download
Norma metodologica de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 Download
REGULAMENTUL (UE) 2016-679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Download
Legea 190 din 18 08 2018 Download