Termoficare Oradea


Dezvoltare durabila, responsabilitate pentru viitor

S.C. Termoficare Oradea SA este unicul operator local care gestioneaza rețeaua de transport si distributie a energiei termice din Municipiul Oradea. S.C. Termoficare Oradea SA a fost infiintata in anul 2013 prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea cu nr.493 din 27 iunie 2013. Actionarii S.C. Termoficare Oradea SA sunt: Primaria Municipiului Oradea, care detine 99% din actiuni si Primaria Comunei Sanmartin, care detine 1% din acțiuni. Angajamentul S.C. Termoficare Oradea SA este cel de a raspunde asteptarilor tuturor clientilor sai prin asigurarea confortului termic, precum si dezvoltarea unor servicii noi care sa vina in sprijinul clienților noștri.

Sistemul centralizat de incalzire

Solutia competitiva pentru incalzirea caminului tau

S.C. Termoficare Oradea SA se afla din punct de vedere administrativ in subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea. Prin contracul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica gestionam 219.5 km de retea termica, astfel:
- Retea termica primara – 77 km;
- Retea termica secundara – 142,5 km.
De asemenea, avem in administrare un numar de 149 de puncte termice. Deservim aproximativ 61.344 de apartamente, 226 de institutii publice (scoli, licee, gradinite, Municipalitatea), precum si un numar de 1937 de agenti economici (instituții bancare, unitati de productie etc.).

Structura clientilor nostri este urmatoarea:
- Asociatii de proprietari: 808;
- Apartamente in blocuri: 61.344;
- Case: 3619;
- Institutii publice: 226;
- Agenti economici: 1937

In vederea atingerii obiectivelor de eficienta energetica, este in derulare proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu. El presupune reabilitarea si modernizarea a 17.5 km din reteaua primara de alimentare cu energie termica din Oradea, respectiv magistralele 1 si 3, cu ramificatii si racorduri din aceste magistrale la punctele termice din zonele de locuinte adiacente aflate mai ales in zona cartierului Rogerius.

Prin reabilitarea retelei vor fi inlocuite conductele existente cu conducte noi in sistem preizolat, care vor fi montate in majoritate direct in pamant, pe un strat de nisip, dar si aerian pe stalpii de beton existenti, urmarindu-se reducerea pierderilor de caldura din conducte.

De asemenea, vor fi instalate vane noi de sectionare (cu actionare electrica sau manuala) in camine de vane noi sau reabilitate si va fi instalat un sistem de semnalizare ai alarmare a spargerii conductelor.