Notă: În cazul branșamentelor noi se vor prezenta avizul de racordare / contorizare. Actele se prezintă în original + copie.

Notă: În funcție de motivul pentru care se solicită rezilierea contractului la documentele menționate mai sus se vor anexa și documentele justificative care au condus la rezilierea contractului (exemplu: certificat de deces al titularului de contract / contractul de vânzare-cumpărare în cazul înstrăinării imobilului / contractul de închiriere în cazul închirierii locuinței / spațiului, etc.)