Audiențe


Cererea de înscriere în audiență se poate depune la Biroul relații cu publicul de la sediul societății Termoficare Oradea SA din Oradea, strada Jean Calvin nr.5, sau se poate transmite prin fax 0259-467-762 /email relatii@termoficareoradea.ro, cu cel puțin o zi inainte de data solicitată pentru audiență.
Renunțarea la audiența programată:
Solicitanții sunt rugați să comunice cel mai târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei la care este programată audiența asupra faptului că se află în imposibilitatea de a se prezenta, solicitând (după caz) reprogramarea la o dată ulterioară.

MARȚI, intre orele 10:00-12:00
(Director General, ing. Stănel Ionel NECULA)

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI, între orele 10:30-15:30
(Director Comercial, ing. Dan Cristian CREȚU)

JOI între orele 14:00-15:00
(Inginer Șef Exploatare Rețele, ing. Tiberiu Gheorghe CORNEA)